Lokaty walutowe

 

Charakterystyka

  • Lokaty dla osób fizycznych, zakładane wyłącznie w Placówce Banku
  • Dostępne terminy: 1, 3 i 6 miesięcy
  • Kwota minimalna 100 EUR lub 100 USD
  • Lokaty odnawialne
  • Możliwość złożenia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

Korzyści

  • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty
  • Możliwość lokowania środków w walucie

Jak otworzyć lokatę?

Aby założyć lokatę należy zgłosić się do Placówki Banku z ważnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, karta stałego pobytu, karta tymczasowego pobytu, paszport).

Oprocentowanie

Rodzaj lokaty USD EUR
1 miesięczne 0,30% 0,10%
3 miesięczne 0,65% 0,35%
6 miesięczne 0,70% 0,60%

Sprawdź także