Unikonto Oszczędnościowe

 

Charakterystyka

 • Rachunek dla osób fizycznych stworzony z myślą o gromadzeniu i przechowywaniu środków pieniężnych
 • Płatny na każde żądanie, wyżej oprocentowany niż rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
 • Unikonto Oszczędnościowe nie może być wykorzystywane do obsługi działalności gospodarczej
 • Umowa zawierana na czas nieokreślony
 • Możliwość złożenia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

Korzyści

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku
 • 0 zł za wpłaty i wypłaty z rachunku w Placówce Banku – dowolna ilość razy w miesiącu kalendarzowym
 • 0 zł przelewy wewnątrz Banku – dowolna ilość razy w miesiącu kalendarzowym
 • Odsetki naliczane na koniec każdego miesiąca kalendarzowego
 • Profesjonalna i szybka obsługa w Placówkach Banku
 • Przechowywanie środków pieniężnych otrzymywanych z różnych tytułów
 • Wpłaty i wypłaty na rachunek bez utraty odsetek
 • Atrakcyjne oprocentowanie uzależnione od wysokości salda na rachunku – im większe saldo, tym wyższe oprocentowanie
 • Możliwość złożenia wniosku o świadczenie w ramach programu „Rodzina 500+”

Jak otworzyć konto?

Jeśli jesteś zainteresowany założeniem Unikonta Oszczędnościowego zgłoś się do Placówki Banku z ważnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, karta stałego pobytu, karta tymczasowego pobytu, paszport).

Oprocentowanie

 • do 9.999,99 zł – 0,70 %
 • nadwyżka ponad 10.000,00 zł do 19.999,99 zł – 0,80 %
 • nadwyżka ponad 20.000,00 zł do 49.999,99 zł – 0,90 %
 • nadwyżka ponad 50.000,00 zł do 99.999,99 zł – 1,05 %
 • nadwyżka ponad 100.000,00 zł – 1,30 %

Sprawdź także