Gwarancja w ramach Funduszu Gwarancji Rolnych

 

Charakterystyka

Fundusz Gwarancji Rolnych jest to pierwszy na rynku fundusz gwarancyjny Banku Gospodarstwa Krajowego dostępny dla całego sektora rolnego, tj. zarówno dla przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego, jak i dla producentów produkcji podstawowej (rolników).

Gwarancja:

 • zakres gwarancji – do 80% kwoty kredytu;
 • dla sektora rolnego – rolnik, przetwórca produktów rolnych lub nierolnych,
 • okres gwarancji – okres kredytu wydłużony o max 3 miesiące przy czym:
  • kredyt obrotowy – do 51 miesięcy,
  • kredyt inwestycyjny – 183 miesięcy (120 m-cy, gdy pomoc de minimis);
 • zabezpieczenie – weksel in blanco;
 • prowizja – gwarancja jest BEZPŁATNA;
 • gwarancja stanowi pomoc de minimis lub pomoc publiczną;
 • maksymalna kwota gwarancji:
  • dla rolnika 5 mln złotych
  • dla przetwórcy 10 mln złotych
 • dopłata do oprocentowania kredytów obrotowych objętych gwarancją do 31 grudnia 2023 r.

 Więcej informacji o programie gwarancji PLG FGR dostępnych jest na stronie internetowej BGK

Korzyści

 

 • minimum formalności – gwarancja procesowana jest wraz z wnioskiem kredytowym w Banku,
 • bezpłatne zabezpieczenie spłaty kredytu,
 • stabilne zabezpieczenie

 

Jak skorzystać ?

Produkt dostępny jest we wszystkich Oddziałach i Filiach Banku Spółdzielczego w Białymstoku.

Wystarczy zgłosić się do jednej z Naszych Placówek oraz złożyć wniosek o udzielenie kredytu wraz z wymaganymi dokumentami oraz wniosek o udzielenie gwarancji wraz z załącznikami.