Gwarancja w ramach Funduszu Gwarancji Rolnych

 

Charakterystyka

Fundusz Gwarancji Rolnych jest to pierwszy na rynku fundusz gwarancyjny Banku Gospodarstwa Krajowego dostępny dla całego sektora rolnego, tj. zarówno dla przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego, jak i dla producentów produkcji podstawowej (rolników).

 Więcej informacji o programie gwarancji PLG FGR dostępnych jest na stronie internetowej BGK

Korzyści

 

  • minimum formalności – gwarancja procesowana jest wraz z wnioskiem kredytowym w Banku,
  • bezpłatne zabezpieczenie spłaty kredytu,
  • stabilne zabezpieczenie

 

Jak skorzystać ?

Produkt dostępny jest we wszystkich Oddziałach i Filiach Banku Spółdzielczego w Białymstoku.

Wystarczy zgłosić się do jednej z Naszych Placówek oraz złożyć wniosek o udzielenie kredytu wraz z wymaganymi dokumentami oraz wniosek o udzielenie gwarancji wraz z załącznikami.