Gwarancja w ramach portfelowej linii gwarancyjnej z regwarancją udzielaną przez Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach programu COSME

 

Charakterystyka

Gwarancja PLG-COSME jest wygodną formą zabezpieczenia kredytu obrotowego lub inwestycyjnego, umożliwiającą dostęp do finansowania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP) oraz rolnikom którzy posiadają zdolność kredytową. Warto podkreślić, że gwarancja PLG-COSME jest alternatywą dla przedsiębiorców, którzy wyczerpali limit pomocy de minimis.

Gwarancja:

 • zabezpiecza zawsze 80% kwoty kredytu
 • może mieć zastosowanie do kredytów udzielanych w PLN
 • kredyt udzielony na okres nie krótszy niż 12 miesięcy
 • maksymalny okres obowiązywania gwarancji wynosi:

            – 27 miesięcy w przypadku kredytów obrotowych

            – 99 miesięcy w przypadku kredytów inwestycyjnych

 • maksymalna kwota kredytu – 600 tys. zł.
 • jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy/rolnika na rzecz BGK

KOMUNIKAT:

Zmiany zasad obejmowania kredytów gwarancjami PLG-COSME przygotowane w celu zmniejszenia skutków pandemii COVID-19 z pakietu pomocowego BGK tj.:

 • zmniejszenie prowizji do 0,7% za udzielenie gwarancji,
 • wydłużenie maksymalnego okresu gwarancji z 27 do 39 miesięcy dla kredytu obrotowego

Zmiany będą obowiązywać do 31 grudnia 2021 r. z możliwością ich przedłużenia.

 Więcej informacji o programie gwarancji PLG-COSME dostępnych jest na stronie BGK.

Korzyści

 • minimum formalności – gwarancja procesowana jest wraz z wnioskiem kredytowym w Banku
 • niskie koszty – brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji, a jej koszt to tylko 1% od kwoty gwarancji w stosunku rocznym
 • stabilne zabezpieczenie

Jak skorzystać ?

Produkt dostępny jest we wszystkich Oddziałach i Filiach Banku Spółdzielczego w Białymstoku.

Wystarczy zgłosić się do jednej z Naszych Placówek oraz złożyć wniosek o udzielenie kredytu wraz z wymaganymi dokumentami oraz wniosek o udzielenie gwarancji wraz z załącznikami.