Karty chargé

 

Charakterystyka

 • Karty organizacji płatniczej MasterCard
 • Karty bez funkcji zbliżeniowej
 • Wydawane na 2 lata, po których następuje automatyczne wznowienie karty
 • Konieczność posiadania przez Klienta rachunku bieżącego, z którego dokonywana będzie spłata zadłużenia (w cyklu miesięcznym)
 • Spłata zadłużenia następuje w 3 dniu roboczym po zakończeniu miesiąca kalendarzowego
 • Użytkownik karty może dokonywać transakcji w ramach przyznanego przez Bank i dostępnego miesięcznego limitu kredytowego, z uwzględnieniem limitów dziennych
 • Transakcje dokonywane kartą ewidencjonowane są na odrębnym rachunku, dedykowanym dla karty chargé
 • Limit kredytowy przyznawany jest wnioskodawcy na podstawie dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej
 • Możliwość wydania karty głównej i karty dodatkowej
 • Cykl rozliczeniowy równoznaczny jest z miesiącem kalendarzowym

Korzyści

 • Odnawialny, nieoprocentowany kredyt do wykorzystania w cyklu miesięcznym
 • Możliwość otrzymania przez klienta karty typu „Gold”; dodatkowe ubezpieczenie karty typu „Gold”
 • Brak miesięcznych opłat za użytkowanie karty (jedyna opłata to 1% za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki)
 • Możliwość dokonywania płatności w sklepach wyposażonych w terminale POS
 • Możliwość dokonywania płatności przez Internet Usługa 3D-Secure – dodatkowe zabezpieczenia dla transakcji dokonywanych przez Internet
 • Dodatkowe bezpieczeństwo poprzez ustanowienie limitów dziennych transakcji
 • Możliwość zastrzeżenia karty o każdej porze i z dowolnego miejsca – dedykowana infolinia

Jak otrzymać kartę

Aby skorzystać z karty należy wypełnić wniosek ze wskazaniem limitu kredytowego.

Po przeprowadzonej przez Bank ocenie zdolności kredytowej, następuje podpisanie umowy o kartę chargé oraz ustalenie dziennych limitów transakcji.

Ostatnim etapem jest aktywacja karty. Aktywacji karty można dokonać telefonicznie (dzwoniąc na wskazany w przesyłce numer telefonu) lub w Placówce Banku.

Zastrzeganie kart

 • Zastrzeżenia karty można dokonać bezpośrednio w Placówce Banku lub telefonicznie
 • Numery telefonów do bezpośredniego zastrzegania kart:
  • – z kraju: 22 515 31 50
  • – z zagranicy: +48 22 515 31 50
  • – poprzez Krajowy System Zastrzegania Kart +48 828 828 828 (rozwiązanie, które wykorzystuje technologię rozpoznawania mowy. Po wypowiedzeniu nazwy wydawcy karty – SGB-Bank S.A. portal przekierowuje do odpowiedniej infolinii w celu zastrzeżenia karty)
  • dodatkowe informacje dotyczące Systemu Zastrzegania Kart dostępne są na stronie internetowej www.zastrzegam.pl
 • Przy telefonicznym zastrzeganiu kart należy podać następujące dane: Imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, nazwisko panieńskie matki, numer karty (nie jest wymagany)

Sprawdź także