Lokata SGB 2023

 

A ty co zrobisz jak wygrasz ?

Każdy z nas ma inne marzenia, plany, cele. Banki Spółdzielcze SGB wspierają klientów w ich realizacji.
Czy jest to podróż życia, wymarzony nowoczesny dom z pompą, czy pełen babcinej miłości ogród zabaw.

Dlatego nie tylko dbamy o dobre lokaty, które pomagają osiągnąć wymarzony cel, ale też każdy, kto lokatę założy, ma teraz szansę wygrać 100 000 zł.

Dodatkowo w Banku Spółdzielczym w Białymstoku do wygrania pięć nagród pieniężnych o wartości 2000 zł każda.

Dobrze dbać o duże… i o te mniejsze marzenia!

Szczegóły sprawdzisz w regulaminie loterii, o tutaj: loterialokat.sgb.pl

Charakterystyka

 • Środki na lokatę przyjmowane są od klientów w okresie obowiązywania promocji, tj. od 02.10.2023r. do 29.12.2023r.;
 • Okresy lokaty: 3 miesiące;
 • Maksymalna liczba lokat do założenia przez klienta w okresie trwania promocji: bez ograniczeń;
 • Minimalna kwota wpłaty na rachunek lokaty: 5.000 zł;
 • Maksymalna kwota wpłaty na rachunek lokaty: bez ograniczeń;
 • Oprocentowanie: stałe, ustalane decyzją Zarządu Banku
 • Kapitalizacja odsetek: po upływie okresu umownego;
 • Po upływie okresu umownego Bank przekazuje kapitał wraz z naliczonymi odsetkami na rachunek ROR / Unikonto Oszczędnościowe / rachunek bieżący, z którego zostały przekazane środki na otwarcie rachunku lokaty;
 • Lokata dostępna jest w placówkach Banku

Oprocentowanie

 • Oprocentowanie stałe, ustalane decyzją Zarządu Banku, 4,00% w stosunku rocznym dla lokat zakładanych w listopadzie 2023 r.

Nagrody

W loterii do wygrania są nagrody pieniężne:

 • nagrody I stopnia: 5 x 100.000,00 zł – do rozlosowania między wszystkich uczestników, ze wszystkich banków zrzeszenia uczestniczących w loterii;
 • nagrody II stopnia: 5 x 2.000,00 zł do rozlosowania spośród klientów Banku

Warunki Uczestnictwa

W loterii oraz losowaniu nagród I i II stopnia biorą udział lokaty, które spełniają łącznie następujące warunki:
 
1) minimalna kwota lokaty wynosi 5.000,00 zł;
2) lokata została otwarta w okresie promocji, tj. od 02.10.2023 do 29.12.2023;
3) lokata nie została zlikwidowana przed upływem 3 miesięcy od daty otwarcia (dotrzymany został termin umowny);
4) lokaty nie należą do osób wyłączonych

Każde 5.000,00 zł to jeden los. Każda pełna wielokrotność tej kwoty to kolejny los.
 
Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora – SGB-Banku S.A., przy ul. Szarych Szeregów 23a, w Poznaniu (60-462) (w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00), w siedzibach banków spółdzielczych SGB wskazanych w załączniku nr 1 (w godzinach otwarcia tych banków) oraz na stronie www.sgb.pl w trakcie trwania Loterii, tj. od dnia 02.10.2023 r. do dnia 22.07.2024 r.