Lokata WIBID

 

Charakterystyka

 • Lokata promocyjna, nieodnawialna, skierowana do osób fizycznych posiadających w Banku rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub Unikonto Oszczędnościowe
 • Wysokość oprocentowania ustalana jest w trakcie trwania umowy osobno dla każdego miesiąca kalendarzowego
 • Okres deponowania środków na Lokacie: 3, 6 i 12 miesięcy
 • Kwota minimalna 1000 zł
 • Odsetki dopisywane są w dniu upływu zadeklarowanego terminu
 • Możliwość złożenia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

Korzyści

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty
 • Możliwość pomnażania swojego kapitału
 • Kapitał wraz z naliczonymi odsetkami, po upływie okresu umownego, przekazywany jest na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub rachunek Unikonto Oszczędnościowe

Jak otworzyć lokatę?

Lokatę WIBID można założyć na dwa dogodne sposoby: w Placówce Banku oraz przez Internet Banking. Do założenia Lokaty w Placówce niezbędny jest ważny dokument tożsamości. Otwierając Lokatę poprzez Internet Banking sam dokonujesz wszelkich czynności (wraz ze wskazaniem konta przeksięgowania odsetek i kapitału po zakończeniu terminu Lokaty).

Oprocentowanie

Oprocentowanie Lokaty WIBID zakładanej od dnia 01.02.2019r. w miesiącu listopadzie 2019 r. wynosi:

 • dla lokat 3 miesięcznych – 1,47%
 • dla lokat 6 miesięcznych – 1,57%
 • dla lokat 12 miesięcznych – 1,77%  
 • Oprocentowanie zmienne ustalane w oparciu o stawkę WIBID 3M*:
  • dla lokat 3 miesięcznych: WIBID3M* – 0,05 p.p.
  • dla lokat 6 miesięcznych: WIBID3M* + 0,05 p.p.
  • dla lokat 12 miesięcznych: WIBID3M* + 0,25 p.p.
 • Wysokość oprocentowania ustalana jest w trakcie trwania umowy osobno dla każdego miesiąca kalendarzowego
 • Zmiana oprocentowania następuje z początkiem miesiąca kalendarzowego, po ogłoszeniu wskaźnika WIBID 3M*

* WIBID (Warsaw Interbank Bid Rate) – wyrażona w stosunku rocznym stopa procentowa, jaką banki na międzybankowym rynku pieniężnym są skłonne zapłacić za środki przyjęte w depozyt na okres 3 miesięcy od innych banków; publikowana w systemie Reuters o godzinie 11:00

Sprawdź także