Stawki referencyjne

 

Podstawowe stawki referencyjne oprocentowania

Średnie stawki WIBOR/EURIBOR/LIBOR depozytów z poprzedniego miesiąca stanowiące podstawę do naliczania odsetek od kredytów w miesiącu: marcu 2018r.

WIBOR 1M WIBOR 3M LIBOR 1M EURIBOR 1M WIBID 1M WIBID 3M
1,65% 1,72% 1,6018% USD -0,3696% 1,45% 1,52%

Podstawowe stopy procentowe NBP*

Stopa referencyjna Stopa lombardowa Stopa depozytowa Stopa redyskonta weksli
1,50% w skali rocznej 2,50% w skali rocznej 0,50 w skali rocznej 1,75% w skali rocznej

*obowiązują od 05.03.2015r.