Władze Banku

 

Zarząd Banku

 • Anastazja Truszkowska – Prezes Zarządu
 • Michał Wróbel – Wiceprezes Zarządu
 • Jadwiga Kostro – Wiceprezes Zarządu

 Rada Nadzorcza

 • Zenon Masalski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Piotr Daniluk – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Karol Malinowski – Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Andrzej Mieczysław Kuźma – Członek Rady Nadzorczej
 • Mikołaj Wasiluk – Członek Rady Nadzorczej
 • Jan Monach – Członek Rady Nadzorczej
 • Aleksander Ancipiuk – Członek Rady Nadzorczej

Komitet Audytu

 • Andrzej Kuźma – Przewodniczący
 • Mikołaj Wasiluk – Sekretarz
 • Jan Monach – Członek