Aplikacja mobilna Nasz Bank

 

Aplikacja mobilna Nasz Bank (zwana dalej Aplikacją) umożliwia obsługę rachunków bankowych Klienta, użytkownika serwisu bankowości elektronicznej, za pośrednictwem urządzeń mobilnych typu smartfon, tablet. Pozwala na kontrolę swoich finansów w dowolnym miejscu i czasie. Do funkcjonowania Aplikacji niezbędny jest pakiet danych internetowych ( Aplikacja łączy się z odpowiednim serwerem przez Internet).

Aplikację  należy pobrać ze sklepu Google Play (dla Android) lub w App Store (dla iOS).

Aplikacja mobilna umożliwia:

 • dostęp do usługi BLIK bez konieczności wizyty w placówce banku i składania wniosku
 • przeglądanie informacji o zgromadzonych środkach finansowych na swoich rachunkach
 • dostęp do historii operacji
 • prezentowanie informacji o stanie konta oraz ostatniej operacji bez konieczności logowania się do Aplikacji (domyślnie opcja wyłączona, dostępna w Ustawieniach)
 • dostęp do informacji o kredytach, lokatach
 • wykonanie przelewów zwykłych, zdefiniowanych, podatkowych, płatności podzielonych (Split Payment)
 • wykonywanie przelew QR
 • doładowania telefonów
 • wykonywanie dyspozycji Sm@rt wypłaty, szybkiej wypłaty z bankomatu
 • zakładanie i likwidację lokat
 • zatwierdzanie operacji bankowych autoryzacją mobilną – zastąpienie papierowych list haseł, haseł SMS
 • wyszukanie oddziałów i bankomatów, wykonanie połączenia telefonicznego do banku czy wysłanie e-maila przed zalogowaniem do aplikacji
 • zmianę standardowych limitów transakcji kartami debetowymi oraz BLIK (w ramach limitów maksymalnych)
 • zmianę PIN do karty
 • aktywowanie i zastrzeganie karty

Polityka prywatności

 • Aplikacja mobilna Nasz Bank (Aplikacja) została wyprodukowana dla Klientów Banku Spółdzielczego w Białymstoku (Bank). Aplikacja umożliwia dostęp do usług Banku z urządzenia mobilnego.
 • Klient pobierając aplikację z portalu internetowego wyraża zgodę na jej instalację i użytkowanie oraz na poniższe zasady Polityki Prywatności. Klient może w każdym momencie usunąć aplikację z urządzenia mobilnego, co nie wpływa na stan środków przechowywanych w Banku ani na działanie innych aplikacji, związanych ze zdalnym dostępem Klienta do usług w Banku.
 • Bank nie przechowuje żadnych danych związanych z Aplikacją i usługą świadczoną przez Bank za pomocą Aplikacji, w tym żadnych danych osób, które pobierają Aplikację na swoje urządzenie mobilne.
 • Aplikacja na urządzeniu mobilnym:
 1. komunikuje się z systemami Banku, z użyciem mechanizmów szyfrujących;
 2. uzyskuje dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:

            – pamięci,

            – komunikacji sieciowej – pełen dostęp do Internetu, stanu sieci i stanu Wi-Fi,

            – informacji o lokalizacji,

            – aparatu fotograficznego,

            – danych kontaktów.

 • Aplikacja na urządzeniu mobilnym nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika Aplikacji, nie przechowuje danych pozwalających na uwierzytelnienie w serwisie, ani danych Klienta Banku, dostępnych po zalogowaniu.
 • Dane Klienta związane z usługą świadczoną przez Bank mogą być pobierane z Banku przez Aplikację. W takim przypadku są one krótkotrwale przechowywane na urządzeniu mobilnym w celu ich wyświetlenia użytkownikowi, nie dłużej jednak niż do wyłączenia Aplikacji.
 • W przypadku braku zgody na niniejszą Politykę Prywatności prosimy nie instalować Aplikacji lub ją usunąć z urządzenia mobilnego.
 • Bank zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie www.