Internet Banking

 

Internet Banking umożliwia bezpieczną obsługę posiadanych w Banku rachunków przez sieć Internet, a w szczególności:

 • Wygodny, całodobowy dostęp do rachunku/rachunków
 • Składanie zleceń płatniczych drogą elektroniczną
 • Zakładanie lokat terminowych
 • Doładowanie telefonów komórkowych na kartę
 • Tworzenie listy przelewów zdefiniowanych
 • Tworzenie i edytowanie listy odbiorców
 • Składanie zleceń okresowych
 • Przeglądanie historii operacji
 • Wydruk potwierdzenia wykonania operacji
 • Wydruk wyciągu z rachunku
 • Eksport historii operacji (format Excela i PDF)
 • Przeglądanie i wydruk salda z rachunków kredytowych
 • Obsługę spłat kredytów i pożyczek
 • Możliwość złożenia wniosku o świadczenie w ramach programu „Rodzina 500+”

Klientom posiadającym w Banku rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy polecamy Internet Banking w wersji standardowej, w której autoryzowanie przez Użytkownika wykonywanych operacji bankowych odbywa się za pomocą niepowtarzalnych haseł jednorazowych lub kodów SMS.

Klientom instytucjonalnym polecamy Internet Banking dla firm, który dodatkowo umożliwia m.in.:

 • Autoryzowanie zleceń przez kilka wskazanych przez Użytkownika osób
 • Podpisywanie przelewów przy użyciu tokenów lub kart kryptograficznych, na podstawie zdefiniowanych reguł autoryzacji, co znacznie skraca czas wykonywania operacji
 • Import przelewów z systemów księgowych klienta
 • Operacje na przelewach (modyfikacja, usuwanie, akceptacja, podpisywanie, usuwanie akceptacji i podpisów, wydruk)
 • Tworzenie i zarządzanie danymi kontrahentów

Usługa Internet Banking wymaga posiadania przez Klienta komputera z dostępem do Internetu oraz zainstalowanym oprogramowaniem do przeglądania stron www