Internet Banking

 

Charakterystyka

Internet Banking umożliwia bezpieczną obsługę posiadanych w Banku rachunków przez sieć Internet, a w szczególności:

 • Wygodny, całodobowy dostęp do rachunku/rachunków
 • Składanie zleceń płatniczych drogą elektroniczną
 • Zakładanie lokat terminowych
 • Doładowanie telefonów komórkowych na kartę
 • Tworzenie listy przelewów zdefiniowanych
 • Tworzenie i edytowanie listy odbiorców
 • Składanie zleceń okresowych
 • Przeglądanie historii operacji
 • Wydruk potwierdzenia wykonania operacji
 • Wydruk wyciągu z rachunku
 • Eksport historii operacji (format Excela i PDF)
 • Przeglądanie i wydruk salda z rachunków kredytowych
 • Obsługę spłat kredytów i pożyczek
 • Możliwość złożenia wniosku o świadczenie w ramach programów „Rodzina 500+” i „Dobry Start”

Usługa Internet Banking wymaga posiadania przez Klienta komputera z dostępem do Internetu oraz zainstalowanym oprogramowaniem do przeglądania stron www.

Internet Banking dla osób fizycznych

Klientom posiadającym w Banku rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy polecamy Internet Banking w wersji standardowej, w której autoryzowanie przez Użytkownika wykonywanych operacji bankowych odbywa się za pomocą aplikacji mobilnej Nasz Bank lub kodów SMS.

Internet Banking dla Firm

Klientom instytucjonalnym polecamy Internet Banking dla firm, który dodatkowo umożliwia m.in.:

 • Autoryzowanie zleceń przez kilka wskazanych przez Użytkownika osób
 • Podpisywanie przelewów przy użyciu tokenów lub aplikacji mobilnej Nasz Bank na podstawie zdefiniowanych reguł autoryzacji, co znacznie skraca czas wykonywania operacji
 • Import przelewów z systemów księgowych klienta
 • Operacje na przelewach (modyfikacja, usuwanie, akceptacja, podpisywanie, usuwanie akceptacji i podpisów, wydruk)
 • Tworzenie i zarządzanie danymi kontrahentów

Standardowe limity obowiązujące dla transakcji realizowanych przez Internet Banking/ Internet Banking dla Firm

Standardowe limity obowiązujące dla transakcji realizowanych przez Internet Banking/ Internet Banking dla Firm:

Rodzaj limitu

Klient indywidualny

Klient instytucjonalny

 

Internet Banking

Aplikacja Mobilna Nasz Bank

Internet Banking

Internet Banking dla Firm

Aplikacja Mobilna Nasz Bank

Maksymalna kwota pojedynczej operacji (PLN)

20 000

5 000

50 000

50 000

15 000

Domyślny limit pojedynczej operacji dla operatora (PLN)

2 000

500

10 000

10 000

1 500

Maksymalna suma operacji w ciągu dnia (PLN)

30 000

20 000

200 000

200 000

50 000

Domyślny limit dzienny operacji dla operatora (PLN)

3 000

2 000

40 000

40 000

 

5 000