Wyniki finansowe

 

Wyniki finansowe Banku za 2019 r.: