Wyniki finansowe

 

Wyniki finansowe Banku za 2018 r.: