Wyniki finansowe

 

Wyniki finansowe Banku za 2023 r.:

Wyniki finansowe Banku za 2022 r.:

Wyniki finansowe Banku za 2021 r.: