Stawki referencyjne

 

Podstawowe stawki referencyjne oprocentowania

Średnie stawki WIBOR/EURIBOR/LIBOR depozytów z poprzedniego miesiąca stanowiące podstawę do naliczania odsetek od kredytów w miesiącu: wrzesień 2019r.

WIBOR 1M WIBOR 3M LIBOR 1M EURIBOR 1M WIBID 1M WIBID 3M
1,64% 1,72% 2,1745% USD -0,4096% 1,44% 1,52%

Podstawowe stopy procentowe NBP*

Stopa referencyjna Stopa lombardowa Stopa depozytowa Stopa redyskonta weksli
1,50% w skali rocznej 2,50% w skali rocznej 0,50 w skali rocznej 1,75% w skali rocznej

*obowiązują od 05.03.2015r.