Stawki referencyjne

 

Podstawowe stawki referencyjne oprocentowania

Średnie stawki WIBOR/EURIBOR/LIBOR depozytów z poprzedniego miesiąca stanowiące podstawę do naliczania odsetek od kredytów w miesiącu: lipiec 2020r.

WIBOR 1M WIBOR 3M średnia z poprzedniego miesiąca WIBOR 3M średnia z poprzedniego kwartału LIBOR 1M EURIBOR 1M WIBID 1M WIBID 3M
0,24% 0,27% 0,59% 0,1830% USD -0,4929% 0,04% 0,07%

Podstawowe stopy procentowe NBP*

Stopa referencyjna Stopa lombardowa Stopa depozytowa Stopa redyskonta weksli
0,10% w skali rocznej 0,50% w skali rocznej 0,00 w skali rocznej

0,11% w skali rocznej

*obowiązują od 29.05.2020r.