Stawki referencyjne

 

Podstawowe stawki referencyjne oprocentowania

Średnie stawki WIBOR/EURIBOR/LIBOR depozytów z poprzedniego miesiąca stanowiące podstawę do naliczania odsetek od kredytów w miesiącu: październik 2021r.

WIBOR 1M

WIBOR 1M ostatnie kwotowanie poprzedniego miesiąca

WIBOR 3M średnia z poprzedniego miesiąca WIBOR 3M średnia z poprzedniego kwartału LIBOR 1M EURIBOR 1M WIBID 1M WIBID 3M
0,18% 0,18% 0,24% 0,22% 0,0838% -0,5576% -0,02% 0,04%

Stawki WIBOR i WIBID ustalane są zgodnie z regulaminem dotyczącym wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID, publikowane na stronie internetowej administratora (kttps://gbwbenchmark.pl/), którym jest Giełda Papierów Wartościowych Benchmark SA z siedzibą w Warszawie.

Podstawowe stopy procentowe NBP*

Stopa referencyjna Stopa lombardowa Stopa depozytowa Stopa redyskonta weksli
0,50% w skali rocznej 1,00% w skali rocznej 0,00 w skali rocznej

0,51% w skali rocznej

*obowiązują od 07.10.2021r.