Stawki referencyjne

 

Podstawowe stawki referencyjne oprocentowania

Średnie stawki WIBOR/EURIBOR/LIBOR depozytów z poprzedniego miesiąca stanowiące podstawę do naliczania odsetek od kredytów w miesiącu: kwiecień 2020r.

WIBOR 1M WIBOR 3M LIBOR 1M EURIBOR 1M WIBID 1M WIBID 3M
1,40% 1,45% 0,9172% USD -0,4777% 1,20% 1,25%

Podstawowe stopy procentowe NBP*

Stopa referencyjna Stopa lombardowa Stopa depozytowa Stopa redyskonta weksli
1,00% w skali rocznej 1,50% w skali rocznej 0,50 w skali rocznej 1,05% w skali rocznej

*obowiązują od 18.03.2020r.