Gwarancje BFG

 

Informacja o zasadach gwarantowania depozytów BFG [PDF|193 KB]

Arkusz informacyjny dla deponentów [PDF|116 KB]

Szczegółowe informacje, w tym tryb i warunki realizacji gwarancji oraz lista banków objętych polskim systemem gwarantowania,  znajduje się na stronach internetowych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego www.bfg.pl

Informacje o sytuacji ekonomiczno finansowej Banku Spółdzielczego w Białymstoku dostępne są na stronie internetowej Banku w zakładce Wyniki finansowe  oraz w lokalach Banku.