Kalkulator kredytowy

 
PLN % miesięcy
Uwagi:
Dla celów obliczania odsetek przyjmuje się, że raty spłacane są w okresach miesięcznych.
Powyższe dane mają charakter orientacyjny i są wartościami szacunkowymi, dlatego też nie stanowią oferty Banku w myśl przepisów prawa. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do Oddziałów i Filii Banku Spółdzielczego w Białymstoku.