Unikonto Walutowe

 

Charakterystyka

 • Rachunek dla osób fizycznych, prowadzony w EUR, USD lub GBP płatny na każde żądanie
 • Umowa podpisywana na czas określony lub nieokreślony
 • Minimalne saldo rachunku – nie mniej niż 20 EUR, 20 USD, 20 GBP
 • Realizacja przelewów zagranicznych w walucie, w której prowadzony jest rachunek
 • Możliwość złożenia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

Korzyści

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku
 • 0 zł za przelewy wewnątrz Banku
 • Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych zgodnie z prawem dewizowym (z wyjątkiem rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej)
 • Wpłaty i wypłaty mogą być dokonywane w formie gotówkowej (PLN, EUR, USD lub GBP) i bezgotówkowej (w PLN lub walucie wymienialnej uwzględnionej w tabeli kursów walut BS)
 • Bezpłatny dostęp do rachunku przez Internet Banking (smartfon, tablet, laptop, komputer stacjonarny)

Jak otworzyć konto?

Chcesz cieszyć się wszystkimi korzyściami Unikonta Walutowego? Aby podpisać umowę zgłoś się do Placówki Banku z ważnym dokumentem tożsamości.

Oprocentowanie

 • Oprocentowanie zmienne 0,00% w skali roku ustalane decyzją Zarządu Banku

Sprawdź także