Kredyt przeznaczony na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych

 

Charakterystyka

 • Kredyt celowy pozwalający zrealizować przedsięwzięcie termomodernizacyjne i remontowe w wyniku którego nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych
 • Powiązany z uzyskaniem premii z Banku Gospodarstwa Krajowego, która zostanie przeznaczona na spłatę części kredytu
 • Kredyt udzielany jest w oparciu o Ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontów.
 • Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej BGK

Korzyści

 • Możliwość uzyskania premii termomodernizacyjnej, remontowej lub kompensacyjnej na spłatę do 20% kwoty kredytu
 • Produkt oferowany szerokiej grupie odbiorców m.in.: spółdzielniom mieszkaniowym, JST, Towarzystwom Budownictwa Społecznego, przedsiębiorstwom państwowym, spółkom, wspólnotom mieszkaniowym
 • Długoterminowe finansowanie inwestycji
 • Maksymalna kwota kredytu uzależniona od realizowanego projektu
 • Elastyczność w sposobie spłaty – kredyt spłacany w dogodnych ratach
 • Możliwość wyboru formy spłaty rat – spłaty w równych lub malejących ratach kapitałowo-odsetkowych
 • Możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału
 • Indywidualnie ustalane prawne zabezpieczenia kredytu

Jak skorzystać?

Kredyt dostępny jest we wszystkich Oddziałach i Filiach Banku Spółdzielczego w Białymstoku.

Wystarczy zgłosić się do jednej z Naszych Placówek oraz złożyć wniosek o udzielenie kredytu oraz wniosek o premię BGK wraz audytem energetycznym/remontowym oraz z wymaganymi dokumentami.

Gwarantujemy miłą i fachowa obsługę oraz szybką decyzję kredytową.

Sprawdź także