Kredyt w rachunku bieżącym

 

Charakterystyka

 • Kredyt w rachunku bieżącym jest kredytem odnawialnym, przeznaczonym na dofinansowanie bieżącej działalności firmy w sytuacji przejściowego niedoboru środków własnych
 • Każda spłata części lub całości wykorzystanej kwoty przyznanego limitu kredytowego powoduje podwyższenie wolnego salda do ponownego wykorzystania w całym okresie kredytowania
 • Udzielany na okres do 2 lat

Korzyści

 • Wsparcie w zapewnieniu bieżącej płynności finansowej firmy
 • Większa elastyczność przedsiębiorcy w kierowaniu działalnością firmy
 • Wykorzystanie w formie gotówkowej i/lub bezgotówkowej
 • Możliwość wynegocjowania bardziej korzystnych warunków cenowych u dostawców oraz wydłużenia kredytu kupieckiego odbiorcom
 • Wygodny sposób spłaty – każdy wpływ środków na rachunek bieżący automatycznie zmniejsza zadłużenie, powodując jednocześnie odnowienie się limitu o kwotę dokonanej spłaty
 • Niski koszt – odsetki płatne są wyłącznie od faktycznie wykorzystanej kwoty przyznanego kredytu
 • Udzielany z możliwością odnowienia bez konieczności dokonywania faktycznej spłaty
 • Indywidualnie ustalane prawne zabezpieczenia spłaty kredytu
 • Możliwość uzyskania finansowania z wykorzystaniem zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia BGK (więcej o gwarancjach i poręczeniach BGK).

Jak skorzystać

Kredyt dostępny jest we wszystkich Oddziałach i Filiach Banku Spółdzielczego w Białymstoku.

Wystarczy zgłosić się do jednej z Naszych Placówek oraz złożyć wniosek o udzielenie kredytu wraz z wymaganymi dokumentami.

Gwarantujemy miłą i fachowa obsługę oraz szybką decyzję kredytową.

Sprawdź także