Karty kredytowe

 

Charakterystyka

 • Karta organizacji płatniczej MasterCard
 • Karta bez funkcji zbliżeniowej
 • Wydawana na 4 lata, po których następuje automatyczne wznowienie karty
 • Użytkownik karty może dokonywać transakcji w ramach przyznanego przez Bank i dostępnego limitu kredytowego, z uwzględnieniem limitów dziennych
 • Limit kredytowy przyznawany jest wnioskodawcy na podstawie dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej
 • Możliwość wydania karty głównej i karty dodatkowej
 • Minimalna kwota do spłaty: 5% min. 50 zł

Korzyści

 • Nieoprocentowany kredyt do 52 dni
 • 75,00 zł za wydanie karty
 • 75,00 zł za użytkowanie karty (opłata roczna pobierana od drugiego roku użytkowania karty)
 • Możliwość dokonywania płatności w sklepach wyposażonych w terminale POS
 • Możliwość dokonywania płatności przez Internet
 • Usługa 3D-Secure – dodatkowe zabezpieczenia dla transakcji dokonywanych przez Internet
 • Dodatkowe bezpieczeństwo poprzez ustanowienie limitów dziennych transakcji
 • Zastrzeżenia karty można dokonać bezpośrednio w Placówce Banku, telefonicznie, w Internet Banking lub w Aplikacji Mobilnej Nasz Bank

      Numery telefonów do bezpośredniego zastrzegania kart:

  • z kraju: 800 888 888 (bezpłatne połączenie)
  • z zagranicy: +48 61 647 28 46 ( opłata zgodna z taryfą operatora)
 •  Przy telefonicznym zastrzeganiu kart należy podać następujące dane:
  • Imię i nazwisko
  • Datę urodzenia
  • Adres
  • Nazwisko panieńskie matki
  • Numer karty (nie jest wymagany)

       Dodatkowe informacje dotyczące Systemu Zastrzegania Kart dostępne są na stronie internetowej www.zastrzegam.pl

 

Jak otrzymać kartę

Dla otrzymania karty niezbędne jest wypełnienie wniosku o kartę kredytową ze wskazaniem limitu kredytowego. Po przeprowadzonej przez Bank ocenie zdolności kredytowej, następuje podpisanie umowy o kartę kredytową, przy jednoczesnym ustaleniu dziennych limitów transakcji (w punktach handlowo – usługowych, dokonywanych w Internecie, wypłat w bankomatach). Aktywacji karty można dokonać telefonicznie (na wskazany w przesyłce numer telefonu) lub w Placówce Banku.

Standardowe limity

Standardowe limity dotyczące kart kredytowych:

 • maksymalny dzienny limit dla transakcji gotówkowych 3 000,00 PLN
 • maksymalny dzienny limit dla transakcji bezgotówkowych – do wysokości niewykorzystanego limitu
 • maksymalny dzienny limit dla transakcji internetowych – do wysokości niewykorzystanego limitu
 • maksymalny dzienny limit dla transakcji MOTO (zamówienia dokonywane drogą telefoniczną lub mailową) – do wysokości niewykorzystanego limitu
 • maksymalny dzienny limit ilości transakcji gotówkowych 5 szt.
 • maksymalny dzienny limit ilości transakcji bezgotówkowych 15 szt.
 • maksymalny dzienny limit ilości transakcji internetowych 10 szt.

Standardowe limity dotyczące kart kredytowych wydawanych od 01.06.2022 r.:

 • maksymalny dzienny limit dla transakcji gotówkowych 2 000,00 PLN
 • maksymalny dzienny limit dla transakcji bezgotówkowych – do wysokości niewykorzystanego limitu
 • maksymalny dzienny limit dla transakcji internetowych – do wysokości niewykorzystanego limitu
 • maksymalny dzienny limit dla transakcji MOTO (zamówienia dokonywane drogą telefoniczną lub mailową) – do wysokości niewykorzystanego limitu
 • maksymalny dzienny limit ilości transakcji gotówkowych 5 szt.
 • maksymalny dzienny limit ilości transakcji bezgotówkowych 15 szt.
 • maksymalny dzienny limit ilości transakcji internetowych 10 szt.

Sprawdź także