Kredyt Płynnościowy 2%

 

Charakterystyka

 • Kredyt Płynnościowy 2% to dodatkowe środki na bieżące wydatki, w tym: bieżące finansowanie działalności rolniczej w celu poprawy płynności finansowej (w tym m.in. zakup kwalifikowanego materiału siewnego, nawozów, paliwa, uregulowanie zobowiązań finansowych, itp.)
 • Kredyt obrotowy nieodnawialny z dopłatami ARiMR do oprocentowania
 • Kwota kredytów udzielonych producentowi rolnemu nie może przekroczyć kwoty:

1) 100 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych;

2) 200 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych;

3) 400 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych.

 • Maksymalna kwota dopłat określana jest w umowie kredytu wg oprocentowania obowiązującego w dniu jej zawarcia. Pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytu może być stosowana w okresie kredytowania – do 60 miesięcy, od daty zawarcia umowy kredytu.

Korzyści

 • niska prowizja przygotowawcza
 • Kredyt obrotowy nieodnawialny z dopłatami ARiMR do oprocentowania
 • Maksymalny okres spłaty do 60 miesięcy
 • Oprocentowanie Według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki bazowej WIBOR 3M (kwotowanie z ostatniego dnia roboczego drugiego miesiąca kwartału, poprzedzającego kwartał naliczania odsetek) i marży banku – 3,00 p.p.,
  Oprocentowanie należne bankowi jest płacone przez:
  1) kredytobiorcę – w wysokości 2,00%;
  2) Agencję – w pozostałej części.

Jak skorzystać ?

Kredyt dostępny jest we wszystkich Oddziałach i Filiach Banku Spółdzielczego w Białymstoku.

Wystarczy zgłosić się do jednej z Naszych Placówek oraz złożyć wniosek o udzielenie kredytu wraz z wymaganymi dokumentami.

Gwarantujemy miłą i fachową obsługę oraz szybką decyzję kredytową.