Kredyt skupowy – symbol S

 

Charakterystyka

 • kredyt przeznaczony jest podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami lub skupu zbóż, lub obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych, lub skupu lub mrożenia owoców miękkich;
 • kredyt ma charakter pomocowy – do wniosku o udzielenie kredytu dołącza się m.in. oświadczenie o ubieganiu się o kredyt w celu poprawy płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy;
 • oprocentowanie płacone przez Kredytobiorcę wynosi 2%, pozostałą część dopłaca ARiMR;
 • wysokość prowizji 1,00 % kwoty udzielonego kredytu;
 • okres stosowania dopłat – do 18 miesięcy;
 • wysokość kredytu do 40 mln zł i nie więcej niż:
  ◦ do kwoty, za którą zostały skupione zboża w okresie od 1 października 2022r. do 31 sierpnia 2023r. – dot. skupu zbóż,
  ◦ do kwoty, za którą zostały skupione nasiona roślin rolniczych z plantacji nasiennych w okresie od 1 czerwca 2023r. do 15 października 2023r. – dot. obrotu materiałem siewnym, 
  ◦ do kwoty, za którą zostały skupione owoce miękkie w okresie od 1 czerwca 2023r. do 30 września2023r. – dot. skupu owoców miękkich,
  ◦ do sumy iloczynu liczby ton skupionych owoców miękkich i kwoty 2 000 zł oraz kwoty, za którą zostały skupione owoce miękkie w okresie od 1 czerwca 2023r. do 30 września 2023r. – dot. skupu i mrożenia owoców miękkich
  • kredyt może być udzielany do 31 grudnia 2023r.  

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej ARiMR

Jak skorzystać ?

Kredyt dostępny jest we wszystkich Oddziałach i Filiach Banku Spółdzielczego w Białymstoku.

Wystarczy zgłosić się do jednej z naszych placówek oraz złożyć wniosek o udzielanie kredytu wraz z wymaganymi dokumentami.

Gwarantujemy miłą i fachową obsługę oraz szybką decyzję kredytową.