Gwarancje BGK z dopłatą do kapitału lub oprocentowania

 

Gwarancja Ekomax

Gwarancja Ekomax jest bezpłatną gwarancją spłaty kredytu udzielaną dzięki środkom Zielonego Funduszu Gwarancyjnego FENG z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), która daje możliwość otrzymania także dotacji w formie dopłaty do kapitału kredytu.


Gwarancja Ekomax skierowana jest do przedsiębiorców realizujących inwestycje przeznaczone na wzrost efektywności energetycznej i OZE polegające na osiągnięciu 30% progu oszczędności energii pierwotnej.

Więcej informacji o programie gwarancji Ekomax dostępnych jest na stronie BGK.

 

 

Gwarancja Biznesmax Plus

Gwarancja Biznesmax Plus jest bezpłatną gwarancją spłaty kredytu udzielaną dzięki środkom Funduszu Gwarancyjnego FENG z Programu FENG z możliwością otrzymania dotacji w formie dopłaty do oprocentowania lub kapitału kredytu.


Gwarancją obejmowane są kredyty:


• inwestycyjne przeznaczone na przedsięwzięcia : innowacyjne, ekoinwestycyjne (dopłata do kapitału 10%) oraz służące transformacji cyfrowej (dopłata do kapitału 20%)
• obrotowe (nieodnawialne lub odnawialne) z dopłatą do odsetek do 5% kwoty kapitału max. 24 miesiące, dla przedsiębiorców z sektora MŚP lub small mid caps lub ,id-caps, spełniających 1 z 7 kryteriów np.
– posiadających patent na wynalazek;
– będących lokatorem parku technologicznego lub inkubatora przedsiębiorczości;
– posiadających status centrum badawczo-rozwojowego lub funkcjonujący dział badawczo-rozwojowy w strukturze organizacyjnej firmy;
– należących do klastra posiadającego status Krajowego Klastra Kluczowego;
– którzy wprowadzili w ciągu ostatnich 3 lat na rynek nowy/ulepszony wyrób, usługę lub proces;
– którzy otrzymali i prawidłowo wykorzystali lub wykorzystują wsparcie w ramach jednego z europejskich, krajowych lub regionalnych programów wspierania rozwoju przedsiębiorczości, w tym w zakresie prac B+R lub innowacji;
– którzy w ciągu ostatnich 5 lat odnotowali na przestrzeni następujących po sobie 2 lat obrachunkowych wzrost przychodów ze sprzedaży o średnio 20% rocznie.

Więcej informacji o programie gwarancji Biznesmax Plus dostępnych jest na stronie BGK.

Szczegóły