Przeniesienie rachunku płatniczego

 

Charakterystyka

 • Bank realizuje proces przeniesienia rachunku płatniczego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych;
 • przeniesienie rachunku płatniczego jest możliwe w stosunku do rachunków płatniczych umożliwiających co najmniej:
  • dokonywanie wpłat środków pieniężnych na ten rachunek,
  • dokonywanie wypłat gotówki z rachunku,
  • zlecanie i odbieranie transakcji płatniczych.
 • przeniesienie rachunku płatniczego odbywa się po złożeniu przez klienta upoważnienia oraz wniosku o przeniesienie rachunku, w którym wskazywany jest zakres przeniesienia (m.in. przeniesienie konta, przeniesienie zleceń stałych/poleceń zapłaty, zamknięcie konta w dotychczasowym banku);
 • upoważnienie składane jest przez klienta w placówce Banku, w postaci papierowej;
 • w przypadku gdy rachunek płatniczy jest prowadzony jako rachunek wspólny, upoważnienia udzielają wszyscy współposiadacze;

Korzyści

 • wszelkie formalności związane z przeniesieniem rachunku płatniczego realizowane są przez Bank za klienta na podstawie złożonego wniosku i upoważnienia wskazującego zakres przeniesienia;
 • brak opłat za usługę przeniesienia rachunku płatniczego.

Opłaty i prowizje związane z usługą

 • Brak opłat za przeniesienie rachunku płatniczego