Karta kredytowa

 

Charakterystyka

 • Karty dwóch organizacji płatniczych: Visa i MasterCard
 • Karty z funkcją zbliżeniową i bez niej
 • Wydawane na 4 lata, po których następuje automatyczne wznowienie karty
 • Użytkownik karty może dokonywać transakcji w ramach przyznanego przez Bank i dostępnego limitu kredytowego, z uwzględnieniem limitów dziennych
 • Limit kredytowy przyznawany jest wnioskodawcy na podstawie dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej
 • Możliwość wydania karty głównej i karty dodatkowej
 • Minimalna kwota do spłaty: 5% min. 50 zł

Korzyści

 • Nieoprocentowany kredyt do 52 dni
 • 0 zł za wydanie karty
 • 0 zł za użytkowanie karty (przez pierwszy rok)
 • Możliwość dokonywania płatności w sklepach wyposażonych w terminale POS
 • Możliwość dokonywania płatności przez Internet
 • Usługa 3D-Secure – dodatkowe zabezpieczenia dla transakcji dokonywanych przez Internet
 • Dodatkowe bezpieczeństwo poprzez ustanowienie limitów dziennych transakcji
 • Zastrzeżenia karty można dokonać bezpośrednio w Placówce Banku, telefonicznie, w Internet Banking lub w Aplikacji Mobilnej Nasz Bank

      Numery telefonów do bezpośredniego zastrzegania kart:

  • z kraju: 800 888 888 (bezpłatne połączenie)
  • z zagranicy: +48 61 647 28 46 ( opłata zgodna z taryfą operatora)
  • Przy telefonicznym zastrzeganiu kart należy podać następujące dane:
   • Imię i nazwisko
   • Datę urodzenia
   • Adres
   • Nazwisko panieńskie matki
   • Numer karty (nie jest wymagany)

     Dodatkowe informacje dotyczące Systemu Zastrzegania Kart dostępne są na stronie internetowej www.zastrzegam.pl

Jak otrzymać kartę

Dla otrzymania karty niezbędne jest wypełnienie wniosku o kartę kredytową ze wskazaniem limitu kredytowego. Po przeprowadzonej przez Bank ocenie zdolności kredytowej, następuje podpisanie umowy o kartę kredytową, przy jednoczesnym ustaleniu dziennych limitów transakcji (w punktach handlowo – usługowych, dokonywanych w Internecie, wypłat w bankomatach). Aktywacji karty można dokonać telefonicznie (na wskazany w przesyłce numer telefonu) lub w Placówce Banku. 

Standardowe limity

Standardowe limity dotyczące kart kredytowych:

 • maksymalny dzienny limit dla transakcji gotówkowych 2 000,00 PLN lub 5 000,00 PLN (karty kredytowe Gold)
 • maksymalny dzienny limit dla transakcji bezgotówkowych – do wysokości niewykorzystanego limitu
 • maksymalny dzienny limit dla transakcji internetowych – do wysokości niewykorzystanego limitu
 • maksymalny dzienny limit dla transakcji MOTO (zamówienia dokonywane drogą telefoniczną lub mailową) – do wysokości niewykorzystanego limitu
 • maksymalny dzienny limit ilości transakcji gotówkowych 5 szt.
 • maksymalny dzienny limit ilości transakcji bezgotówkowych 15 szt.
 • maksymalny dzienny limit ilości transakcji internetowych 10 szt.

Sprawdź także