Program Rodzina 800 +

 
2024-02-22

Uprzejmie informujemy, że klientom posiadającym dostęp do rachunku za pomocą usługi Internet
Banking udostępniliśmy możliwość składania wniosków o świadczenie w ramach programu
„Rodzina 800+”.


Przyjmowaniem wniosków o świadczenie wychowawcze, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem
i wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.


Klienci korzystający z bankowości elektronicznej mogą samodzielnie wypełnić i wysłać formularz
wniosku o świadczenie z „Programu 800+”.


Więcej informacji o programie Rodzina 800+ znajduje się na stronie ZUS.


Wysłanie wniosku o świadczenie w ramach programu Rodzina 800+ jest bardzo proste:
Krok 1: Zaloguj się do Internet Bankingu
Krok 2: Wejdź w zakładkę „Rodzina 800+
Krok 3: Zapoznaj się z zakładkami:
– Czym jest program Rodzina 800+
– Bezpieczeństwo
– Przetwarzanie danych
Krok 4: Wejdź w zakładkę „Złóż wniosek”
Krok 5: Wypełnij dane, dołącz niezbędne załączniki i wyślij
Krok 6: Potwierdzenie wysłania wniosku otrzymasz na adres e-mail wskazany we wniosku