Сусідська пропозиція / Sąsiedzka oferta – rachunki dla osób z Ukrainy

 

Promocyjna oferta konta i karty Visa dedykowana uchodźcom wojennym z Ukrainy.

Dla kogo i do kiedy?

Promocja dotyczy cudzoziemców, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, którzy:

  • są obywatelami Ukrainy i opuścili to terytorium lub nie mogą wrócić na terytoriom Ukrainy w związku z prowadzonymi tam działaniami wojennymi, albo
  • nie posiadają obywatelstwa ukraińskiego, lecz zamieszkują terytorium Ukrainy i je opuścili lub nie mogą na nie wrócić w związku z prowadzonymi tam działaniami wojennymi.

Promocja dotyczy tylko ww. cudzoziemców, którzy przekroczyli granicę po 23 lutego 2022 r.

Promocyjna oferta obowiązuje od 31.03.2022 r. do 31.03.2023 r.

Dokumenty jakie musisz posiadać do założenia rachunku

Dokumenty jakie musisz posiadać do założenia rachunku:

  • Ukraiński Paszport Biometryczny, wprowadzony do obiegu od 1.01.2015 r.
  • Ukraiński Paszport Standardowy wprowadzony do obiegu od 1.09.2007 r. oraz od 1.06.2003 r.
  • Ukraiński Dowód Osobisty biometryczny oraz niebiometryczny – dokumenty formatu Identity Card, oba obowiązujące od 2016 r.
  • Karta Pobytu

Na jakich warunkach?

Podstawowe opłaty za 0 zł:

  • 0 zł za założenie i prowadzenie rachunku,
  • 0 zł za wydanie i obsługę karty płatniczej Visa zbliżeniowa,
  • 0 zł za polecenie przelewu na rachunki prowadzone w naszym banku lub w innych bankach złożone w formie papierowej lub za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej,
  • 0 zł wypłatę gotówki w bankomatach i kasach banków w kraju i za granicą, za wypłatę gotówki w ramach usługi cash back, wydanie nowego numeru PIN i zmianę PIN w bankomatach, sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych, wydanie duplikatu karty.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ dla uchodźców wojennych z Ukrainy

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ jest udostępniony w dwóch wersjach językowych: polskiej i ukraińskiej w systemie Internet Bankingu.

Świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+ przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).