Gwarancja de minimis BGK

 

Charakterystyka

de_minimis_czerwone_logo

Gwarancja de minimis jest wygodną formą zabezpieczenia kredytu obrotowego (nieodnawialnego i odnawialnego, w tym także kredyt w rachunku bieżącym) lub inwestycyjnego, umożliwiającą dostęp do finansowania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP), które spełniają definicję określoną w rozporządzeniu Komisji Europejskiej oraz posiadają zdolność kredytową.

Więcej informacji o programie gwarancji de minimis BGK dostępnych jest na stronie BGK.

Korzyści

  • minimum formalności – gwarancja procesowana jest wraz z wnioskiem kredytowym w Banku
  • niskie koszty – brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji
  • stabilne zabezpieczenie
  • nieobciążanie własnego majątku – przedsiębiorca ma elastyczność w zakresie dysponowania własnym majątkiem, nie musi go zastawiać na rzecz Banku i BGK
  • możliwość uzyskania kredytu nawet przez przedsiębiorców z krótkim stażem prowadzonej działalności gospodarczej, z krótką historią kredytową oraz bez dostatecznych własnych zabezpieczeń

Jak skorzystać?

Produkt dostępny jest we wszystkich Oddziałach i Filiach Banku Spółdzielczego w Białymstoku.

Wystarczy zgłosić się do jednej z Naszych Placówek oraz złożyć wniosek o udzielenie kredytu wraz z wymaganymi dokumentami oraz wniosek o udzielenie gwarancji wraz z załącznikami.