Gwarancja Ekomax

 

Gwarancja Ekomax jest bezpłatną gwarancją spłaty kredytu udzielaną dzięki środkom Zielonego Funduszu Gwarancyjnego FENG z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), która daje możliwość otrzymania także dotacji w formie dopłaty do kapitału kredytu.


Gwarancja Ekomax skierowana jest do przedsiębiorców realizujących inwestycje przeznaczone na wzrost efektywności energetycznej i OZE polegające na osiągnięciu 30% progu oszczędności energii pierwotnej.

Więcej informacji o programie gwarancji Ekomax dostępnych jest na stronie BGK.

 

Korzyści

• zmniejszenie kosztu kredytu inwestycyjnego poprzez dotację w formie dopłaty do kapitału do 20% wartości kredytu,
• zapewnienie elastyczności w dysponowaniu własnym majątkiem,
• brak kosztu zabezpieczenia kredytu,
• oszczędność czasu dla przedsiębiorcy, ponieważ wszystkie formalności związane z kredytem, gwarancją i dopłatą będą realizowane w banku kredytującym.

Jak skorzystać?

Produkt dostępny jest we wszystkich Oddziałach i Filiach Banku Spółdzielczego w Białymstoku. Wystarczy zgłosić się do jednej z Naszych Placówek oraz złożyć wniosek o udzielenie kredytu wraz z wymaganymi dokumentami oraz wniosek o udzielenie gwarancji wraz z załącznikami.