Kredyt na innowacje technologiczne

 

Charakterystyka

Kredyt celowy udzielany przedsiębiorcy na realizację inwestycji technologicznej w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne“, który jest częściowo spłacany ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej.

Dokumentacja konkursowa niezbędna przy ubieganiu się o premię technologiczną udostępniona jest na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Premia wypłacana przez Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczona jest na spłatę części kapitału kredytu. Maksymalna wartość premii wynosi 6 mln zł.

Kredyt udzielany jest na inwestycję technologiczną, polegającą na :

  1. zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług albo,

  2. wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

Kredyt na innowacje technologiczne jest udzielany maksymalnie do wysokości 75% kosztów kwalifikowanych projektu (25% kosztów kwalifikowanych stanowi udokumentowany wkład własny).

Rozpoczęcie inwestycji może nastąpić dopiero po złożeniu wniosku o dofinansowanie w BGK.

Kredyt udzielany jest wyłącznie w złotych.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na podstawie uchwały Zarządu Banku w sprawie oprocentowania kredytów dla klientów banku.

Opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z obowiązującą w Banku „Taryfą opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Białymstoku”

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej BGK.

Jak skorzystać?

Kredyt dostępny jest we wszystkich Oddziałach i Filiach Banku Spółdzielczego w Białymstoku.

Wystarczy zgłosić się do jednej z Naszych Placówek oraz złożyć wniosek o udzielenie kredytu wraz z wymaganymi dokumentami.

Gwarantujemy miłą i fachowa obsługę oraz szybką decyzję kredytową.

Sprawdź także