Linia Kredytowa

 

Charakterystyka

Linia kredytowa na cele obrotowe przeznaczona jest na sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej.

W ramach przyznanego limitu w linii kredytowej Klient może korzystać z następujących produktów:

– kredytów płatniczych,

– kredytów obrotowych,

– gwarancji wadialnych.

Kwota limitu z tytułu linii uzależniona jest od:

  1. aktualnej i prognozowanej sytuacji ekonomiczno – finansowej Wnioskodawcy,
  2. poziomu zdolności kredytowej,
  3. rodzaju i wartości proponowanych zabezpieczeń,
  4. poziomu ryzyka kredytowego.

Linia kredytowa przyznawana jest na okres do 24 miesięcy

Korzyści

  • jedna decyzja, kilka produktów
  • udostępnienie produktu w ramach przyznanej linii kredytowej na cele obrotowe odbywa się dynamicznie, bez konieczności badania każdorazowo zdolności kredytowej oraz ustanowienia odrębnych zabezpieczeń
  • swoboda i łatwość w doborze instrumentów finansowania bieżącej działalności
  • indywidualnie ustalane prawne zabezpieczenia kredytu

Jak skorzystać?

Linia dostępna jest we wszystkich Oddziałach i Filiach Banku Spółdzielczego w Białymstoku.

Wystarczy zgłosić się do jednej z Naszych Placówek oraz złożyć wniosek o udzielenie linii kredytowej wraz z wymaganymi dokumentami.

Gwarantujemy miłą i fachowa obsługę oraz szybką decyzję kredytową.

Sprawdź także