Konto Mój Biznes

 

Charakterystyka

 • Standardowy rachunek bieżący służący do przeprowadzania rozliczeń krajowych i zagranicznych związanych z prowadzoną działalnością
 • Przeznaczony jest m.in. dla: osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz wykonujących wolne zawody a także przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej
 • Zarządzanie finansami firmy w dowolnym miejscu i czasie poprzez bankowość elektroniczną (Internet Banking, Internet Banking dla Firm) oraz karty debetowe
 • Realizacja stałych zleceń i poleceń zapłaty SMS-owa i telefoniczna informacja o wysokości salda i obrotach na rachunku
 • Możliwość realizacji przelewów w mechanizmie Split Payment (więcej informacji o Mechanizmie Podzielonej Płatności Split Payment)

Korzyści

 • 0 zł za otwarcie rachunku
 • Możliwość założenia rachunku pomocniczego
 • 0 zł za użytkowanie Internet Banking
 • Dostęp do rachunku przez Internet Banking (smartfon, tablet, laptop, komputer stacjonarny), Internet Banking dla Firm
 • Internet Banking dla Firm – zwiększone bezpieczeństwo dwustopniowego systemu wprowadzania i akceptacji przelewów, możliwość autoryzacji tokenem
 • Wygoda
 • 0 zł za obsługę karty debetowej z funkcją zbliżeniową lub karty debetowej bez funkcji zbliżeniowej – do wyboru
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów Banku oraz sieci SGB i BPS (ponad 4000 bankomatów w całej Polsce)
 • Wypłata gotówki w punktach handlowo-usługowych za pomocą usługi cash back
 • 0 zł za wpłaty i wypłaty gotówkowe w Placówce Banku
 • Szybkie płatności Express Elixir oraz SORBNET
 • Usługa doładowania telefonu na kartę
 • Możliwość uzyskania limitu kredytowego w rachunku
 • Usługi płatności masowych

Jak otworzyć konto

Otwarcie rachunku następuje po złożeniu w Banku:

 • Wniosku o otwarcie i prowadzenie rachunku
 • Dokumentów określających status prawny Klienta oraz ogólne zasady jego reprezentacji
 • Dokumentów potwierdzających nadanie NIP i REGON

Następnie Klient podpisuje umowę o prowadzenie rachunku, składa wzór podpisu oraz odcisk pieczątki używanej w Banku na karcie wzorów podpisów.

Oprocentowanie

 • Oprocentowanie zmienne 0,00% w skali roku ustalane decyzją Zarządu Banku