Sm@rt wypłata

 

Charakterystyka

  • Dodatkowa funkcjonalność udostępniana Klientom w bankomatach BS
  • Polega na możliwości realizacji wypłaty gotówki z bankomatów BS bez fizycznego wykorzystania karty płatniczej
  • Maksymalna kwota jednorazowej transakcji wykonanej za pomocą Sm@rt wypłaty to 2000,00 zł dla transakcji zleconych dysponentowi w placówce BS oraz dla transakcji zleconych przez Klienta za pomocą bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej Nasz Bank

Korzyści

  • Realizacja jednorazowych zleceń wypłat gotówki z bankomatów BS bez wykorzystania karty
  • Wypłata środków z rachunku w awaryjnych sytuacjach, gdy karty płatnicze nie są obsługiwane (np. awaria zewnętrznego systemu autoryzacji lub awaria terminala płatniczego w sklepie)
  • Wypłata gotówki z bankomatów BS gdy karta zostanie zablokowana lub gdy Klient nie ma przy sobie karty
  • Szybkie przekazanie środków wskazanemu odbiorcy na odległość (tzw. elektroniczny czek)

 

Co zrobić, aby skorzystać z usługi

  • Dyspozycję Sm@rt wypłaty Klient Banku składa w dowolnej Placówce lub za pomocą Internet Bankingu
  • W dyspozycji wskazuje kwotę i numer telefonu, na który przesłany zostanie sms-em unikalny Sm@rt kod. Kod jest ważny przez 30 minut od jego wygenerowania
  • Odbiór gotówki następuje po wpisaniu Sm@rt kodu w dowolnym bankomacie BS Białystok

Opłaty i prowizje związane z usługą

Usługa jest całkowicie bezpłatna

Standardowe limity

Limit kwoty operacji zleconej w Internecie i w Placówce Banku  to 2000,00 PLN.