Kredyt hipoteczny

 

Charakterystyka

Kredyt nieodnawialny przeznaczony na sfinansowanie szeroko rozumianych potrzeb związanych z prowadzoną działalnością rolniczą. Środki z kredytu mogą być w szczególności przeznaczone na:

 • Finansowanie działalności związanej z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług oraz procesami rozliczeń pieniężnych
 • Finansowanie zapasów, należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami oraz płatności
 • Spłatę zobowiązań z tytułu związanych z prowadzoną działalnością rolniczą kredytów/pożyczek
 • Zakup środków trwałych
 • Rozbudowę, adaptację, remont nieruchomości
 • Inne cele związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością rolniczą

Korzyści

 • Długoterminowe finansowanie wiązki różnych celów związanych z prowadzoną działalnością rolniczą w ramach jednej umowy kredytowej
 • Kredyt niecelowy – bez konieczności udokumentowania przeznaczenia wydatkowanych środków
 • Elastyczność w sposobie spłaty – kredyt spłacany w dogodnych ratach w zależności od specyfiki prowadzonej działalności
 • Możliwość wyboru formy spłaty rat – spłaty w równych lub malejących ratach kapitałowo-odsetkowych
 • Możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału
 • Elastyczność w zarządzaniu środkami – wypłata kredytu może nastąpić jednorazowo lub w transzach w zależności od potrzeb wynikających z prowadzonej działalności
 • Wykorzystanie w formie gotówkowej i/lub bezgotówkowej
 • Optymalne wykorzystanie zabezpieczenia w formie hipoteki na nieruchomości

Jak skorzystać?

Kredyt dostępny jest we wszystkich Oddziałach i Filiach Banku Spółdzielczego w Białymstoku.

Wystarczy zgłosić się do jednej z Naszych Placówek oraz złożyć wniosek o udzielenie kredytu wraz z wymaganymi dokumentami.

Gwarantujemy miłą i fachową obsługę oraz szybką decyzję kredytową.

Sprawdź także