Bezpieczny Pakiet Korzyści

 

Charakterystyka

 • Dotyczy produktów kredytowych zarówno o charakterze odnawialnym :
  – Kredyt obrotowy w Rachunku Bieżącym
  oraz o charakterze nieodnawialnym :
  – Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym, Kredyt na cele inwestycyjne (w tym AGRO Inwestycyjny, EKO Kredyt)
 • Kwota kredytu do 100.000 zł
 • W pakiecie z ubezpieczeniem Generali „Życie Komfort”

Korzyści

 • Obniżenie prowizji przygotowawczej o 50 % względem stawki standardowej obowiązującej zgodnie z “Taryfą opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Białymstoku dla rolników objętych ustawa o kredycie konsumenckim” przy skorzystaniu z ubezpieczenia Generali Życie Komfort
 • Obniżenie prowizji przygotowawczej o 75% względem stawki standardowej obowiązującej zgodnie z “Taryfą opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Białymstoku dla rolników objętych ustawa o kredycie konsumenckim” przy skorzystaniu z ubezpieczenia Generali Życie Komfort oraz posiadania w Banku rachunku bieżącego i karty debetowej lub kredytowej
 • Oprocentowanie wg stałej stopy procentowej
 • 0 zł za rozpatrzenie wniosku
 • Uproszczona procedura

Jak skorzystać?

Kredyt dostępny jest we wszystkich Oddziałach i Filiach Banku Spółdzielczego w Białymstoku.

Wystarczy zgłosić się do jednej z Naszych Placówek oraz złożyć wniosek o udzielenie kredytu wraz z wymaganymi dokumentami.

Gwarantujemy miłą i fachowa obsługę oraz szybką decyzję kredytową.