EKO Kredyt dla rolników

 

Charakterystyka

 • Kredyt celowy o charakterze nieodnawialnym – podlega spłacie na indywidualnie ustalonych zasadach

 • Idealne rozwiązanie na finansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć proekologicznych

 • Konieczność udokumentowania co najmniej 80% wykorzystanych środków z kredytu

 • Środki z kredytu, w szczególności mogą być przeznaczone na:

  • zakup / budowę budynku (lokalu) pasywnego /energooszczędnego

  • kolektory słoneczne

  • pompy ciepła i/lub rekuperatory

  • oczyszczalnie ścieków

  • instalacje wiatrowe

  • instalacje fotowoltaiczne

  • systemy dociepleń budynków (termomodernizacja)

  • okna, drzwi zewnętrzne termoizolacyjne

  • wymianę pokryć dachowych i elewacyjnych zawierających azbest (tzw. eternit)

  • elektroniczne systemy zarządzania energią w budynkach gospodarczych

  • stacje uzdatniania wody z ujęć własnych (w tym studnie głębinowe)

  • systemy odzysku/ zagospodarowania wody deszczowej

  • modernizację instalacji CO oraz zakup i montaż kotłów centralnego ogrzewania (gazowe, olejowe, węglowe niskoemisyjne, elektryczne, opalane biomasą, w tym kominki)

  • przyłącze do miejskiej sieci cieplnej

  • audyt energetyczny

a także:

  • zakup samochodu i pojazdu elektrycznego

  • zakup samochodu i pojazdu hybrydowego

Korzyści

 • Długoterminowe finansowanie inwestycji w rozwój gospodarstwa

 • Możliwość uzyskania współfinansowania do 100% wartości planowanych nakładów inwestycyjnych brutto

 • Możliwość współfinansowania wiązki różnych celów o charakterze inwestycyjnym jednocześnie

 • Możliwość refinansowania wydatków poniesionych na cele proekologiczne w ciągu ostatnich 6 miesięcy

 • Elastyczność w sposobie spłaty – kredyt spłacany w dogodnych ratach w zależności od specyfiki prowadzonej działalności

 • Możliwość wyboru formy spłaty rat – spłaty w równych lub malejących ratach kapitałowo-odsetkowych

 • Możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału

 • Elastyczność w zarządzaniu środkami – wypłata kredytu może nastąpić jednorazowo lub w transzach w zależności od potrzeb wynikających z terminarza inwestycji

 • Wykorzystanie w formie gotówkowej i/lub bezgotówkowej

 • Indywidualnie ustalane prawne zabezpieczenia kredytu

 • Atrakcyjne oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej i niska prowizja przygotowawcza

Jak skorzystać?

Kredyt dostępny jest we wszystkich Oddziałach i Filiach Banku Spółdzielczego w Białymstoku.

Wystarczy zgłosić się do jednej z Naszych Placówek oraz złożyć wniosek o udzielenie kredytu wraz z wymaganymi dokumentami.

Gwarantujemy miłą i fachową obsługę oraz szybką decyzję kredytową.