Kredyt na zakup nieruchomości rolnych

 

Charakterystyka

Kredyt o charakterze celowym, dedykowany na współfinansowanie inwestycji o charakterze materialnym polegających na utworzeniu i/lub powiększeniu gospodarstwa rolnego.

Korzyści

  • Długoterminowe finansowanie inwestycji polegających na zakupie nieruchomości rolnych
  • Możliwość uzyskania współfinansowania do 80% wartości planowanych nakładów inwestycyjnych
  • Niski, negocjowany wkład własny
  • Elastyczność w sposobie spłaty – kredyt spłacany jednorazowo lub w dogodnych ratach w zależności od specyfiki prowadzonej działalności
  • Możliwość wyboru formy spłaty rat – spłaty w równych lub malejących ratach kapitałowo-odsetkowych
  • Możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału
  • Elastyczność w zarządzaniu środkami – wypłata kredytu może nastąpić jednorazowo lub w transzach w zależności od potrzeb wynikających z terminarza inwestycji
  • Wykorzystanie w formie gotówkowej i/lub bezgotówkowej
  • Atrakcyjne oprocentowanie oraz uproszczone procedury
  • Standardowym zabezpieczeniem docelowym jest hipoteka na gruntach rolnych

Jak skorzystać?

Kredyt dostępny jest we wszystkich Oddziałach i Filiach Banku Spółdzielczego w Białymstoku.

Wystarczy zgłosić się do jednej z Naszych Placówek oraz złożyć wniosek o udzielenie kredytu wraz z wymaganymi dokumentami.

Gwarantujemy miłą i fachowa obsługę oraz szybką decyzję kredytową.

Sprawdź także