Polecenie wypłaty z zagranicy

 

Charakterystyka

Zlecenie wypłacenia określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego beneficjenta, otrzymane z banków zagranicznych w walutach wymienialnych i w PLN lub banków krajowych w walutach wymienialnych

Korzyści

  • 0 zł za realizację przelewów z zagranicy
  • Możliwość otrzymania przelewu w PLN lub w walucie prowadzonego rachunku

Informacje niezbędne do prawidłowej realizacji poleceń wypłaty z zagranicy

Spodziewając się wpływu z zagranicy, należy dostarczyć swojemu kontrahentowi następujące dane:

  • Nazwa (imię i nazwisko) oraz adres
  • Numer rachunku, tzw. IBAN (26 cyfr; poprzedzony PL)
  • Identyfikator SWIFT/BIC: GBWCPLPP (SGB-Bank S.A. ul. Szarych Szeregów 23A, 61-462 Poznań)

Instrukcja płatnicza dla płatności w EUR

Instrukcja płatnicza dla płatności w walutach innych niż EUR