Home Banking

 

Usługa Home Banking jest nowoczesnym produktem kierowanym do Klientów instytucjonalnych posiadających w Banku rachunek rozliczeniowy. Umożliwia bezpieczne korzystanie z usług bankowych bezpośrednio z siedziby firmy. Dokonywanie operacji bankowych odbywa się przy pomocy oprogramowania zainstalowanego na komputerze klienta, połączonego z Bankiem przy wykorzystaniu sieci Internet i/lub cyfrowej lub analogowej linii telefonicznej jako łącza zapasowego. Ze względu na szerokie możliwości autoryzacji dokumentów przez upoważnionych pracowników oraz możliwość zintegrowania z systemem finansowo – księgowym, usługę tę szczególnie polecamy dużym firmom i urzędom, szczególnie ze względu na bardzo silne algorytmy szyfrowania i ochrony danych.

Home Banking umożliwia:

  • Całodobowy dostęp do rachunku/rachunków
  • Składanie zleceń płatniczych drogą elektroniczną
  • Monitorowanie stanu rachunku/rachunków oraz realizowanych operacji
  • Informacje o odsetkach i prowizjach (na dzień ostatniego księgowania)
  • Zdalny odbiór wyciągów bankowych i historii obrotów za wskazany okres
  • Ogólnodostępne informacje bankowe,
  • Dostęp do danych archiwalnych
  • Korespondencję między Użytkownikiem a bankiem (w trybie tekstowym)
  • Administrowanie uprawnieniami użytkowników w lokalnej bazie danych Klienta
  • Współpracę z dowolnym programem finansowo – księgowym.