Limit kredytowy w ROR

 

Charakterystyka

 • Kredyt odnawialnym przeznaczony na dofinansowanie bieżących potrzeb o charakterze konsumpcyjnym
 • Każda spłata części lub całości wykorzystanej kwoty przyznanego limitu powoduje podwyższenie wolnego salda do ponownego wykorzystania w całym okresie kredytowania
 • Szybki dostęp do dodatkowej gotówki na dowolny cel w każdej chwili
 • Przyznany limit kredytowy zwiększa saldo dostępnych środków
 • Udzielany na okres do 5 lat

Korzyści

 • Swobodny dostęp do środków – wykorzystanie środków w formie gotówkowej i/lub bezgotówkowej
 • Wygodny sposób spłaty – każdy wpływ środków na ROR automatycznie zmniejsza zadłużenie, powodując jednocześnie odnowienie się limitu o kwotę dokonanej spłaty
 • Niski koszt – odsetki płatne wyłącznie od faktycznie wykorzystanej kwoty przyznanego kredytu
 • Oprocentowanie wg stałej stopy procentowej
 • Brak dodatkowych opłat czy prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu
 • 0 zł za rozpatrzenie wniosku
 • Możliwość przedterminowej spłaty bez dodatkowych kosztów
 • Udzielany z możliwością odnowienia bez konieczności dokonywania faktycznej spłaty
 • Uproszczona procedura
 • Indywidualnie ustalane prawne zabezpieczenia spłaty kredytu

Jak skorzystać?

Kredyt dostępny jest we wszystkich Oddziałach i Filiach Banku Spółdzielczego w Białymstoku.

Wystarczy zgłosić się do jednej z Naszych Placówek oraz złożyć wniosek o udzielenie kredytu wraz z wymaganymi dokumentami.

Gwarantujemy miłą i fachową obsługę oraz szybką decyzję kredytową.

Przykład reprezentatywny

Kredyt w ROR Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 14,5242% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu 5 000,00 zł; okres kredytowania 60 miesięcy; oprocentowanie stałe kredytu 12,00% w skali roku; spłata jednorazowa na koniec okresu kredytowania; całkowity koszt kredytu 3 352,51 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania 2 993,51 zł; prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu 2,50% kwoty udzielonego kredytu wynosząca – 125,00 zł; łączna kwota opłat za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w całym okresie kredytowania (w pakiecie STANDARD) 234,00 zł; koszt ubezpieczenia kredytu – 0,00 zł; całkowita kwota do zapłaty wynosi 8 352,51 zł. Kalkulacja została dokonana na reprezentatywnym przykładzie na dzień 01.02.2024r.

Sprawdź także