Lokata Dziewiątka

 

Charakterystyka

 • Terminowa, dynamiczna lokata oszczędnościowa przeznaczona dla osób fizycznych
 • Idealny sposób gromadzenia środków pieniężnych przez czas określony w umowie z Bankiem
 • Lokata nieodnawialna
 • Minimalna kwota 1000 zł
 • Okres umowny lokaty: 9 miesięcy
 • Kapitalizacja odsetek: po okresie umownym Lokaty
 • Wysokość oprocentowania ustalana jest osobno dla każdego miesiąca kalendarzowego
 • Możliwość złożenia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

Korzyści

 • 0 zł otwarcie i prowadzenie rachunku Lokaty
 • Korzystne, konkurencyjne oprocentowanie środków na Lokacie
 • W przypadku wycofania środków przed upływem terminu umownego, Bank wypłaca odsetki obliczane jako suma odsetek za poszczególne, pełne okresy odsetkowe, według stawek obowiązujących dla tych okresów oraz odsetek na niepełny okres odsetkowy według obowiązującej stopy procentowej dla zerwanych depozytów

Jak założyć lokatę?

Lokatę można założyć w każdej Placówce Banku. Do założenia Lokaty w Placówce niezbędny jest ważny dokument tożsamości.

Oprocentowanie

Miesiąc

Oprocentowanie
1 1,00%
2 1,50%
3 2,00%
4 2,50%
5 3,00%
6 3,50%
7 4,00%
8 4,50%
9 5,00%

 Średnie oprocentowanie lokaty wynosi 3,00%.

Sprawdź także