Unikonto Oszczędnościowe

 

Charakterystyka

 • Rachunek dla osób fizycznych stworzony z myślą o gromadzeniu i przechowywaniu środków pieniężnych
 • Płatny na każde żądanie, wyżej oprocentowany niż rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
 • Unikonto Oszczędnościowe nie może być wykorzystywane do obsługi działalności gospodarczej
 • Umowa zawierana na czas nieokreślony
 • Możliwość złożenia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

Korzyści

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku
 • 0 zł za wpłaty na rachunek w Placówce Banku
 • Brak opłat za pierwsze 4 wypłaty gotówki z rachunku w miesiącu kalendarzowym. Każda kolejna wypłata gotówki w rachunku to 3,00 zł za każdą wypłatę
 • Odsetki naliczane na koniec każdego miesiąca kalendarzowego
 • Profesjonalna i szybka obsługa w Placówkach Banku
 • Przechowywanie środków pieniężnych otrzymywanych z różnych tytułów
 • Wpłaty i wypłaty na rachunek bez utraty odsetek
 • Atrakcyjne oprocentowanie uzależnione od wysokości salda na rachunku – im większe saldo, tym wyższe oprocentowanie
 • Możliwość złożenia wniosku o świadczenie w ramach programów  „Rodzina 800+”  i „Dobry Start”

Jak otworzyć konto?

Jeśli jesteś zainteresowany założeniem Unikonta Oszczędnościowego zgłoś się do Placówki Banku z ważnym dokumentem tożsamości.

Oprocentowanie

       Oprocentowanie zmienne obowiązujące od 01.05.2024 :

 • do 19.999,99 zł – 0,50 %
 • nadwyżka ponad 20.000,00 zł do 49.999,99 zł – 0,75 %
 • nadwyżka ponad 50.000,00 zł do 99.999,99 zł – 1,00 %
 • nadwyżka ponad 100.000,00 zł – 1,25 %

Sprawdź także