Lokata Korzystna

 
 • Lokata promocyjna dla osób fizycznych
 • Termin lokaty: 12 miesięcy, 6 miesięcy
 • Oprocentowanie zmienne, ustalane jako iloczyn redyskonta weksli NBP (w przypadku lokat 12 miesięcznych przez wskaźnik 0,8621, w przypadku lokat 6 miesięcznych przez wskaźnik 0,7759)
 • Kapitalizacja odsetek: po upływie okresu umownego
 • Kwota minimalna lokaty: 1.000 zł
 • Liczba lokat do założenia w okresie promocji: bez ograniczeń
 • Lokata dostępna w placówkach Banku, usłudze Internet Banking oraz aplikacji mobilnej Nasz Bank
 • Lokata nieodnawialna
 • Możliwość złożenia w placówce Banku dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

Środki na Lokatę Korzystną przyjmowane są od Klientów w okresie obowiązywania promocji, tj. 01.06.2024r. do 30.06.2024r.

Korzyści

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty
 • Lokata dostępna w placówkach Banku, usłudze Internet Banking oraz aplikacji mobilnej Nasz Bank
 • Korzystne, konkurencyjne oprocentowanie środków
 • Zmienna stopa procentowa

Jak otworzyć lokatę

 • Lokatę można założyć w każdej placówce Banku oraz za pośrednictwem systemu Internet Banking lub aplikacji mobilnej Nasz Bank.
 • Warunkiem otwarcia i prowadzenia lokaty jest:
  • posiadanie w Banku rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego lub oszczędnościowego
  • dokonanie wpłaty wymaganej kwoty minimalnej 1000,00 zł na rachunek lokaty
 • Do założenia Lokaty w placówce niezbędny jest ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, karta stałego pobytu, karta tymczasowego pobytu, paszport)
 • Otwierając lokatę poprzez Internet Banking lub w aplikacji mobilnej Nasz Bank sam dokonujesz wszelkich czynności

Oprocentowanie

 Oprocentowanie Lokaty Korzystnej:

 • 12-miesięcznej wynosi 5,00% w stosunku rocznym
 • 6-miesięcznej wynosi 4,50% w stosunku rocznym