Podstawowy rachunek płatniczy

 

Charakterystyka

 • Rachunek przeznaczony dla osób fizycznych, nie posiadających innego rachunku płatniczego w złotych w innym banku/SKOK-u
 • Podstawowy rachunek płatniczy umożliwia:
  • dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek,
  • dokonywanie wypłaty gotówki z rachunku w placówce banku na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w godzinach pracy banku lub przy użyciu terminala płatniczego
  • dokonywanie wypłat gotówki z rachunku w bankomacie na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego,
  • wykonywanie na terytorium państw członkowskich transakcji płatniczych takich jak polecenie zapłaty, polecenie przelewu w tym zlecenia stałe oraz transakcje przy użyciu karty, w szczególności w urządzeniach akceptujących instrumenty płatnicze, placówce banku lub za pośrednictwem środków elektronicznego dostępu do rachunków,
  • przechowywanie środków pieniężnych,
  • dostęp do rachunku za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu

Korzyści

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku,
 • 0 zł za wydanie i obsługę zbliżeniowej karty debetowej Mastercard (istnieje możliwość wyłączenia funkcji zbliżeniowej),
 • 0 zł za dostęp i użytkowanie usługi bankowości elektronicznej,
 • 0 zł za przelewy wewnętrzne w ramach Banku oraz wypłaty w bankomatach Banku,
 • 0 zł za pięć pierwszych wypłat kartą debetową z bankomatów obcych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w miesiącu kalendarzowym,
 • 0 zł za pięć pierwszych przelewów krajowych

Jak otworzyć konto?

Podstawowy rachunek płatniczy otwierany jest na podstawie wniosku składnego w placówce Banku.

Wniosek o zawarcie umowy Podstawowego rachunku płatniczego

Oprocentowanie

 • Oprocentowanie zmienne 0,00% w skali roku ustalane decyzją Zarządu Banku

Sprawdź także