Unikonto Walutowe

 

Charakterystyka

  • Rachunek dla osób fizycznych, prowadzony w EUR, USD lub GBP płatny na każde żądanie
  • Umowa podpisywana na czas określony lub nieokreślony
  • Minimalne saldo rachunku – nie mniej niż 20 EUR, 20 USD, 20 GBP
  • Realizacja przelewów zagranicznych w walucie, w której prowadzony jest rachunek
  • Możliwość złożenia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

Korzyści

  • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku
  • Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych zgodnie z prawem dewizowym (z wyjątkiem rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej)
  • Wpłaty i wypłaty mogą być dokonywane w formie gotówkowej (PLN, EUR, USD lub GBP) i bezgotówkowej (w PLN lub walucie wymienialnej uwzględnionej w tabeli kursów walut BS)
  • Bezpłatny dostęp do rachunku przez Internet Banking (smartfon, tablet, laptop, komputer stacjonarny)

Jak otworzyć konto?

Chcesz cieszyć się wszystkimi korzyściami Unikonta Walutowego? Aby podpisać umowę zgłoś się do Placówki Banku z ważnym dokumentem tożsamości.

Oprocentowanie

  • Oprocentowanie zmienne 0,00% w skali roku ustalane decyzją Zarządu Banku

Sprawdź także