Lokata na nowe środki

 
2023-02-01
 • Promocyjna, terminowa lokata oszczędnościowa przeznaczona dla osób fizycznych
 • Lokata zakładana z nowych środków
 • Nowe środki – to nadwyżka ponad Saldo środków zgromadzonych w Banku na wszystkich rachunkach depozytowych Posiadacza, na koniec dnia 26 maja 2023r.
 • Rachunki depozytowe Posiadacza – to rachunki oszczędnościowe, oszczędnościowo – rozliczeniowe, rachunki lokat terminowych w złotych i walutach wymienialnych
 • Termin lokaty: 3, 6 miesięcy
 • Oprocentowanie stałe, ustalane decyzją Zarządu
 • Odsetki dopisywane do rachunku, z którego założono lokatę w dniu upływu zadeklarowanego terminu
 • Kwota minimalna nowych środków pozwalająca na założenie lokaty: 1.000 zł
 • Kwota maksymalna lokaty: brak
 • Liczba lokat do założenia w okresie promocji: bez ograniczeń
 • Lokata dostępna w placówkach Banku, Internet Bankingu oraz aplikacji mobilnej Nasz Bank
 • Lokata nieodnawialna

Środki na Lokatę na nowe środki, w ramach edycji 4/23 przyjmowane są od Klientów w okresie 01.08.2023r. do 30.09.2023r., z zastrzeżeniem prawa do skrócenia okresu przyjmowania środków.

 

Więcej informacji znajdziesz tutaj