Lokata Spółdzielcza przyjmowana do 31.05.2020 r.

 

Charakterystyka

 • Lokata promocyjna skierowana do osób fizycznych
 • Elastyczny wybór terminu: na 3, 6 i 12 miesięcy
 • Kwota minimalna 10 000 zł
 • Możliwość założenia przez Internet Banking lub w Placówce Banku
 • Możliwość złożenia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

Korzyści

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku Lokaty
 • Korzystne, konkurencyjne oprocentowanie
 • Możliwość wyboru pomiędzy różnymi okresami umownymi (3, 6, 12 m-cy)

Jak otworzyć lokatę?

Chcesz pomnażać swoje środki z Lokatą Spółdzielczą? Otwórz ją w Placówce Banku lub przez Internet Banking. Do założenia Lokaty w Placówce niezbędny jest ważny dokument tożsamości. Otwierając Lokatę przez Internet Banking sam dokonujesz wszelkich czynności (wraz ze wskazaniem konta przeksięgowania odsetek i kapitału po zakończeniu terminu Lokaty).

Oprocentowanie

Oprocentowanie dla lokat zakładanych do 31.05.2020 r. wynosi:

 • Lokata Spółdzielcza 3 miesięczna – 0,13%
 • Lokata Spółdzielcza 6 miesięczna – 0,16%
 • Lokata Spółdzielcza 12 miesięczna – 0,20%
 • Oprocentowanie zmienne wyliczane jest jako iloczyn stopy redyskonta weksli oraz wskaźnika ustalanego przez Bank
 • Zmiana oprocentowania następuje automatycznie, z dniem zmiany przez NBP wysokości stopy redyskonta weksli; nowa wysokość oprocentowania wyliczana jest poprzez przemnożenie zmienionej stopy redyskonta weksli przez wskaźnik:
  • dla lokat 3 miesięcznych (wskaźnik 1,182)
  • dla lokat 6 miesięcznych (wskaźnik 1,455)
  • dla lokat 12 miesięcznych (wskaźnik 1,820)
 • Lokaty przyjmowane były przez Bank do 31.05.2020.

Sprawdź także