Mechanizm podzielonej płatności Split Payment

 
2018-06-26

Z dniem 1 lipca 2018r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment). Do tego czasu Bank założy wszystkim klientom posiadającym rachunek bieżący na działalność gospodarczą tzw. rachunek VAT. Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT jest bezpłatne i nie wymaga zawarcia odrębnej umowy czy podpisania aneksu.

Mechanizm działania Split Payment polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług płacona jest na specjalny rachunek bankowy dostawcy – rachunek VAT.

Mechanizm podzielonej płatności nie będzie miał zastosowania do zakupów dokonywanych przez konsumentów. Ten sposób rozliczenia dotyczyć będzie transakcji dokonywanych pomiędzy podatnikami podatku VAT.

Ustawa przewiduje dobrowolność w stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Oznacza to, że można ją stosować w sposób wybiórczy, czyli nie każda faktura musi być uregulowana z zastosowaniem Split Payment. To nabywca decyduje którą fakturę zapłaci metodą podzielonej płatności i wobec którego dostawcy ją zastosuje. Za rozliczenia pomiędzy kontrahentami mechanizm Split Payment ustawodawca daje podatnikom pewne przywileje.

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi