Ostrzeżenie przed fałszywą korespondencją z Urzędu Patentowego

 

10.2020.

Ostrzegamy przed działaniami oszustów podszywających się pod Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (UPRP), wysyłających pisma łudząco podobne do decyzji o udzieleniu praw ochronnych na znaki towarowe. Korespondencja taka przesyłana jest najczęściej pocztą tradycyjną (rzadziej również elektroniczną). Oszuści wykorzystują dawny wzorzec pism UPRP dla zwiększenia wiarygodności.

Treść wiadomości wzywa do wpłaty środków na podstawiony, fałszywy numer rachunku. Cele działania przestępców jest wyłudzenie środków z tytułu rzekomego wpisu do rejestru i uzyskaniu prawa ochronnego na znak towarowy.

Przypominamy:

  • jeżeli otrzymasz wezwanie do zapłaty, fakturę, decyzję administracyjną lub inna korespondencję wzywająca do zapłaty – zanim zapłacisz sprawdź uważnie i upewnij się, czy aktualnie procedujesz sprawę której dotyczy płatność, czy instytucja pobiera opłaty za wskazane w treści korespondencji sprawy oraz czy wezwanie do zapłaty nie nosi śladów wskazujących na próbę wyłudzenia,

  • uważnie przeczytaj treść korespondencji – często w takich przypadkach treść takich pism zawiera błędy lub sprzeczne informacje bądź zawiera zniekształconą nazwę podmiotu (np. dostawiona litera, podobna nazwa instytucji, itp.),

  • w razie jakichkolwiek wątpliwości, czy otrzymana wiadomość, czy też numer rachunku są prawdziwe – sprawdź w sieci Internet czy podobna korespondencja nie została już wskazana jako próby oszukańcze lub skontaktuj się z przedmiotowa instytucją (ważne przy tym aby w kontaktach nie korzystać z danych wskazanych w treści otrzymanej korespondencji – zawsze warto wyszukać dane kontaktowe do instytucji na jej oficjalnym portalu internetowym).