Ostrzeżenie – przestępcy atakują przedsiębiorców korzystających z Tarczy PFR

 

05.2020.

Ostrzegamy przed telefonicznymi próbami podszywania się pod pracowników banków, instytucji publicznych (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Policji, Prokuratury, itp.) oraz za przedstawicieli firm, które proponują pomoc w złożeniu wniosku i uzyskaniu subwencji finansowych w ramach Programu Tarczy Finansowej PFR. Celem przestępców jest wyłudzenie Państwa danych, dotyczących m.in.: danych identyfikacyjnych, haseł, kodów PIN/SMS, danych osobowych (w tym nr PESEL), czy danych związanych z saldem konta lub ostatnimi operacjami wykonywanymi na rachunku. Próba wyłudzenia danych może być realizowana także za pomocą komunikacji SMS lub e-mail.

W takich przypadkach prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i nie podawanie jakichkolwiek danych przez telefon czy e-mail. W przypadku otrzymania podejrzanej wiadomości SMS lub e-mail prosimy na taką korespondencję nie odpowiadać.

Przypominamy:

  • pracownik Banku podczas rozmowy telefonicznej nigdy nie poprosi o podanie haseł dostępu, kodów PIN/SMS lub innych danych pozwalających na dokonanie transakcji,

  • pracownik Banku nigdy nie prosi o zainstalowanie jakiejkolwiek aplikacji, do której link (lub załącznik) wysłany jest za pomocą SMS lub poczty e-mail,

  • zawsze bądź ostrożny przy podawaniu danych telefonicznie i staraj się potwierdzić tożsamość rozmówcy – w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zakończ rozmowę i skontaktuj się z Bankiem informując o zaistniałym o tym zdarzeniu,

  • jeśli treść rozmowy wyda Ci się podejrzana i niestandardowa, a osoba dzwoniąca wymaga szybkiego podjęcia działań (np. podania danych, instalacji oprogramowania, podania kodów BLIK, kodów SMS, itp.) niezwłocznie zakończ rozmowę i skontaktuj się z Bankiem informując o zaistniałym zdarzeniu w celu potwierdzenia wiarygodności takiej rozmowy.