Ostrzeżenie – wiadomości e-mail z szantażem udostępnienie prywatnych danych

 

06.2020.

Obserwujemy obecnie kampanię e-mail związaną z rozsyłaniem przez przestępców fałszywych wiadomości z żądaniem okupu (zapłaty). Atakujący mogą wykorzystywać w polu nadawcy (ang. FROM) imiona i nazwiska pracowników SGB-Banku oraz Banków Spółdzielczych naszego Zrzeszenia. Przestępcy żądają okupu w zamian za nie ujawnianie kompromitujących treści, które rzekomo pochodzą z Państwa komputerów. Jest to blef – atakujący nie są w posiadaniu takich danych. Przestępczy e-mail ma na celu wyłudzenie okupu.

Prosimy nie odpowiadać na taką wiadomość oraz nie podejmować prób związanych z opłaceniem okupu.

Podejrzaną wiadomość rekomendujemy usunąć ze swojej skrzynki odbiorczej oraz z kosza.